cead_graTá lúcháir an domhain orainn nasc a dhéanamh le Liú Lúnasa agus an chéad imeacht lán- Ghaeilge riamh ag Féile Outburst a chur in bhur láthair. Beidh dhá ghearrscannán a rinneadh ar na mallaibh agus a dhíríonn ar ghnéasacht agus ar fhéiniúlacht inscne á dtaispeáint. Beidh cur agus cúiteamh ann ina dhiaidh sin ar na ceisteanna agus ar na téamaí éagsúla a fhiosraítear sna scannáin. Fáilte roimh chách, lucht labhartha na Gaeilge, mic léinn agus iad siúd ar suim leo bheith ag plé le níos mó ná an t-aon chineál teanga amháin go mór mhór.

Outburst is delighted to join with Liú Lúnasa to bring you our first event entirely in Irish.
We’re screening two recent Irish language short films that explore themes of sexuality and gender identity, followed by a lively discussion around contemporary queer issues raised by the films. All Irish speakers and students (and the bi-lingual curious) welcome.

Eadrainn Féin / Between Us
Stiúrthóir / Director: Daithí Ó Cinnéide 11 bhomaite / 11 minutes

Céad Ghrá/ First Love
Stiúrthóir / Director: Brian Deane 12 bhomaite / 12 minutes

Dé Sathairn, an 12 Samhain Saturday 12th November
Cultúrlann McAdam Ó Fiaich
2in
2pm